CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

Trường MN Sơn Ca III bắt đầu thu trẻ trong độ tuổi từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi từ ngày 01.08.2018.

Hiện tại có 1 nhóm trẻ, 1 lớp Mầm, 2 lớp Chồi và 2 lớp Lá trẻ đã làm quen môi trường học tập mới, đến ngày 04.9.2018 trẻ bắt đầu thực học 2b/ ngày