Trường được thành lập vào tháng 10 năm 2004

IMG_3188

+ Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 20013 ( Là trường thứ 2 sau trường Mầm Non Thị Trấn  trong huyện đạt CQG).

+ Đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 1 năm 20014 ( Là trường thứ 2 đạt sau trường Mầm Non Thị Trấn  trong huyện đạt KĐCLGD).

+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi 5 năm liền( Là trường thứ 2 sau trường Mầm Non Thị Trấn trong huyện PCGDMNT5T đạt từ năm 20012-2016).

+ Trường tổ chức thu trẻ từ 24-36 tháng tuổi từ năm 2011-nay 7 năm( Là trường thứ 2 sau trường Mầm Non Thị Trấn trong huyện mở nhóm trẻ tại trường).

+ Trường tổ chức cho học sinh học bán trú, 2 buổi/ngày 7 năm từ năm 2010-2016, đến nay 6 năm đạt 100%( Là trường thứ 2 sau trường Mầm Non Thị Trấn  trong huyện tổ chức cho học sinh học bán trú)

+ Từ chi bộ ghép với trường tiểu học Long Mỹ có 01 đảng viên nay là chi bộ độc lập từ năm 2014 có 10 đảng viên trong đó có 3 ĐV dự bị.

IMG_3159

Năm 08-09 có 1 nhà giáo ưu tú

Năm 09-10 được bằng khen thủ tướng chính phủ

Nhiều năm đạt hạng nhì , ba khối thi đua